Vragen & antwoorden

FAQ

Onze opleidingen bestaan uit verschillende modules die allemaal los te volgen zijn. Wanneer je de benodigde modules hebt gevolgd van een door jouw gekozen opleiding kun je examen doen om je diploma te behalen.

Nee, dit is geen probleem. De lessen zijn helder en duidelijk en er wordt lesgegeven in kleine groepen zodat je alle aandacht geniet. Ook de thuisstudies zijn goed te volgen zonder vooropleiding.

Iedere opleiding bestaat uit verschillende modules. Wanneer je alle modules gevolgd hebt van en opleiding kun je je inschrijven voor het examen. Kijk op www.massagecursuslimburg.nl onder de kop:"opleidingen" naar de te volgen modules per opleiding.

Ja dit kan! Iedereen zijn situatie is anders, sommige mensen hebben meer tijd beschikbaar en kunnen in een sneller tempo hun opleiding afmaken. Je kunt dan ook de modules naar je eigen agenda inplannen. Kijk in onze agenda om je eigen planning van de modules te maken. Je mag tot maximaal 4 jaar over een opleiding doen. Over de opleiding Natuurgeneeskundige mag je 6 jaar doen. Maar je kunt een opleiding dus ook in versneld tempo volgen

Wij trachten iedere module éénmaal per jaar in een weekend te plannen, zo kunnen ook de mensen die doordeweeks werken een opleiding volgen. Kijk in onze agenda om je eigen planning van de modules te maken. Je mag tot maximaal 4 jaar over een opleiding doen. Over de opleiding Natuurgeneeskundige mag je 6 jaar doen. Maar je kunt een opleiding dus ook in versneld tempo volgen

Na afronden van de opleiding kun je een praktijk beginnen en je als therapeut vestigen. Keurmerk aanvragen Met een diploma van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten kun je bij KZAG Keurmerk Kwaliteit Therapeut je aanvraag indienen. Je voldoet dan aan de nieuwe wet Wkkgz, d.w.z je beschikt over een klachtenfunctionaris en geschillencommissie en bent beroepsaansprakelijk verzekerd. Natuurlijk kun je ook werk zoeken bij wellness-oorden.

Iedere module is een vakkennis-gebied. Je leert in een module een complete massage of behandeling. Wanneer je een opleiding volgt vallen alle modules in elkaar als ware het een puzzel en is je vakkennis compleet om een praktijk te starten.

Ja dat kan, als je slechts één module (of een aantal) naar keuze wilt volgen is dit ook mogelijk. Kijk wel bij de module of er geen basismodule vereist is. (bij toelatingseisen)

Na het volgen van een module/cursus ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Het diploma ontvang je na het behalen van het examen van de desbetreffende opleiding (mits geslaagd).

Na het volgen van een module wordt er van je verwacht dat je dit thuis in de praktijk gaat brengen en de lesstof leert. De studiebelasting staat op gemiddeld 5 uur per week, het staat je natuurlijk vrij om meer of minder te studeren. Daarbij ligt het er natuurlijk ook aan hoe snel je de modules achter elkaar volgt.

Nee, onze Medische basiskennis is KTNO geaccrediteerd

Nee. Helaas hebben de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars hun eisen hoog opgeschroefd. Tegenwoordig dien je te beschikken over: EHBO diploma, Medische basiskennis op HBO niveau (CPION geaccrediteerd), 1 jaar Psychopathologie en een vierjarige vakkennis opleidingen op HBO niveau. Daarbij kunnen de beroepsverenigingen niet garanderen dat de zorgverzekeringen de vergoedingen niet intrekken. De beroepsverenigingen waarbij je (voor vergoedingen) aangesloten dient te zijn, verlangen dat je jaarlijks bijscholingspunten behaalt van (alleen) geaccrediteerde opleidingen. Zo gaan therapeuten vooral kijken wat geaccrediteerd is en niet meer waar hun interesse ligt. Daarnaast dient je praktijk aan verschillende eisen te voldoen. De zorgverzekeraars vergoeden slechts een gedeelte van de consultprijs en zo moet de cliënt nog steeds bijbetalen. Therapeuten zonder vergoedingen kunnen hun consultprijs verlagen, zodat de cliënt op dezelfde prijs uitkomt als bij de therapeut die vergoedingen geniet. Therapeuten in Duitsland en België hebben nooit vergoedingen genoten voor alternatieve geneeswijzen en ook daar zijn veel goedlopende praktijken. Er zijn veel therapeuten en masseurs (zonder vergoedingen) die heel goed werk verrichten en hun cliënten van klachten bevrijden en drukbezochte praktijken hebben.

Wkkgz Om aan de nieuwe wet Wkkgz te voldoen en je eigen praktijk te starten, dien je te beschikken over een klachtenfunctionaris en ingeschreven te zijn bij een erkende geschillencommissie., daarnaast dien je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben Na het volgen van een van onze opleidingen kun je je aansluiten bij het KZAG , je voldoet dan aan de Wkkgz.

Nee dit hoeft niet, je mag per module betalen. Wil je wel in één keer de gehele opleiding betalen dan ontvang je 10% korting!

Je betaalt vooraf via het inschrijfformulier de module/cursus en behoeft dus niet in één keer een hele opleiding te betalen. De plaats in de groep is voor jou gereserveerd! Wil je je aanmelding verschuiven, laat het ons dan z.s.m. weten! Wil je wel in een keer de gehele opleiding betalen, dan ontvang je 10% korting!

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een thuisstudie of module ontvang je direct de factuur in je mailbox. Kijk ook even je spam na.

Bij massagecursussen ontvang je inlogcodes van de thuisstudie waarmee je toegang krijgt tot al het filmmateriaal. Een thuisstudie omvat alle filmpjes van de complete massage. Per lichaamsdeel is er een filmpje beschikbaar zodat je gemakkelijk kunt doorklikken en de massage wordt voorgedaan. Daarbij kun je de syllabus/werkboek downloaden en uitprinten. In de syllabus staat de gehele massage beschreven met foto's. Daarnaast download je de bijlage van de contra-indicaties en adviezen over massageolie, massagetafels en handdoeken. Samen met het filmmateriaal ga je aan de slag.

Ja, dat kan! Wanneer je de vakkennis onder de knie hebt kun je je inschrijven voor het examen bij Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten in Maastricht. Examens worden twee maal per jaar gehouden. Woon je te ver van Maastricht, dan bestaat de mogelijkheid om een afspraak te plannen en examen te doen via Whats-app video-bellen. Slaag je dan ontvang je het certificaat per post. Kosten voor het examen van een thuisstudie zijn €29,95 Vermeld bij opmerkingen voor welke thuisstudie je examen wilt doen.

Document Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) register van verwerkingsactiviteiten. A: Benoemen persoonsgegevens: Hieronder ziet u welke persoongegevens wij van u vragen en bewaren Naam, adres, postcode, woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer emailadres Toestemming nieuwsbrief Met het invullen van uw gegevens geeft u automatisch toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen, u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. B: Doeleinden van de persoonsgegevens die door ons Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten worden verwerkt. 1. Contactgegevens: Contactgegevens heeft ons opleidingscentrum nodig om afspraken te maken of te annuleren. Emailadressen gebruikt het opleidingscentrum om aanbiedingen te kunnen geven en contact te houden met cursisten. Mijn cursisten geven zelf aan of zij de nieuwsbrief van mijn praktijk willen ontvangen en kunnen zich ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. 2. Bewaartermijn Wij bewaren uw gegevens 10 jaar vanaf datum acceptatie algemene voorwaarden en langer indien dit nodig is. U kunt op elk moment uw gegevens inzien of deze op aanvraag laten verwijderen. 3. Beroepsgeheim Wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. U kunt ons ten alle tijden vragen uw gegevens te verwijderen uit ons klantenbestand. C: Hoe wordt u als cursist geïnformeerd? Wij informeren u op inzage van dit document over de dossierplicht tijdens de inschrijving via de algemene voorwaarden van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten Uw gegevens heeft u zelf ingevoerd bij inschrijving van het inschrijfformulier voor een cursus of aanvraag van de studiegids Op de website www.massagecursuslimburg.nl staat informatie over onze werkwijze, de dossierplicht, verplichtingen en algemene voorwaarden. D: Wie hebben inzage in ons dossier? Uw gegevens worden opgeslagen op de website www.massagecursuslimburg.nl om contact met u te kunnen opnemen in geval van annulering of verzetten cursussen. Alleen de directeur en secretaresse hebben toegang tot deze gegevens Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de dossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld. E: Hoe is de beveiliging van cursisten dossiers geregeld in ons opleidingscentrum? Wij werken met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Wij maken regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden Doordat wij regelmatig een update van de software installeer, zorgen ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is. Wanneer wij ambulant werken worden uw gegevens niet uit handen gegeven of uit het oog verloren. Online afspraken: wanneer u uw gegevens invoert op onze online agenda zijn deze beveiligd met een wachtwoord. Deze externe software is beveiligd. I.v.m. boekhouding wordt uw naam adres en woonplaats vermeld, hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomstmet de externe partij afgesloten. F. Hoe gaan wij om met datalekken? Binnen 72 uur na het datalek maken wij een melding hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer nodig melden wij de datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Wij hebben afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en bij datalekken vanuit een externe partij (website, online agenda, accountant) zullen wij dit ook melden. Datum 02-05-2018 Maastricht


Get in touch
Contactgegevens
Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten
Maastrichter Pastoorstraat 14
6211 BV Maastricht
BTW-nummer NL001814253B97
KvK 14095853
IBAN NL69INGB0004514613

info@massagecursuslimburg.nl
0613974023
www.massagecursuslimburg.nl
Hulp nodig?

Voor hulp en vragen kun je terecht op ons forum. Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen en kun je zelf ook een hulpvraag inschieten.

Community